ZWROTY I REKLAMACJE

 I. Zwrot produktów: prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Produkty zakupione w sklepie e-estetyka.pl mogą zostać zwrócone bez podania przyczyny, a informację o planowanym zwrocie należy przesłać mailowo na adres sklep@e-estetyka.pl w przeciągu 14 dni od doręczenia zamówienia (data doręczenia w przypadku dostawy na adres lub data odbioru przez klienta z automatu paczkowego). Do informacji o zwrocie towaru prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie może być przesłane mailowo w wersji elektronicznej lub dołączone do zwracanego towaru w wersji papierowej. 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru oświadczenia przygotowanego przez sklep E-estetyka, lub sporządzić je samodzielnie, uwzględniając wymagane ustawą informacje.

UWAGA!

Na podstawie Art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, Punkt 1. ust. 5. (Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) zwrotowi nie podlegają towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.


Dotyczy to w szczególności:

  • płynów: np. farb, pigmentów,
  • produktów zapakowanych sterylnie: np. igieł, kartridży, rollery, itp,
  • kosmetyków: np. kremów i innych.

II. Wysyłka zwracanych produktów do sklepu E-estetyka

Produkty podlegające zwrotowi prosimy zapakować do wysyłki w taki sposób, aby nie uległy one uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku wyraźnego zaniedbania w tym aspekcie sklep może obniżyć kwotę zwrotu adekwatnie do utraty wartości produktów wynikającej z uszkodzenia.

Produkty proszę odesłać na adres: E-ESTETYKA SP. Z O. O., ul. Dąbrowskiego 38A, 05-820 Piastów, niezwłocznie lub nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

III. Koszty wysyłki związane ze zwrotem

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponoszą Państwo koszty wysyłki zwracanych do sklepu produktów. Jeśli zwrócone zostanie całe zamówienie, sklep zwróci na wskazany przez Państwa numer konta bankowego całą opłaconą wartość zamówienia - łącznie z kosztami dostawy doliczonymi na etapie realizacji zamówienia.

IV. Reklamacje dotyczące towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

  • w formie pisemnej, dostarczonej na adres: E-ESTETYKA sp. z o. o.,  ul._J._Dąbrowskiego 38a, 05-820, Piastów.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-estetyka.pl.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się:

  1. podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 
  2. określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna);
  3. podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. 

Określone powyżej zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.